Wygranie przetargu i podpisanie umowy o wartości 2,3 mln zł

dodano: 18 stycznia 2016

Wygranie przetargu i podpisanie umowy o wartości 2,3 mln zł

2014-07-23

Zarząd APIS SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Spółka wygrała przetarg i w dniu 21.07. 2014 r. podpisała umowę z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym w ramach „Konsorcjum Lider”, składającego się z firm APIS SA oraz GRP Firma Budowlana Piotr Gimlewicz, na „Rozbudowę i adaptację dwóch budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na budynek Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej w Bieszczadzkim Parku Narodowym”. Łączna kwota umowy to 2.336.286,31 zł brutto. Wraz z podpisaniem umowy nastąpiła realizacja projektu. Zakończenie ma nastąpić w maju 2015 r.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 p. 2 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66