Raporty bieżące

Raporty bieżące

Prosimy o wybranie właściwego rodzaju raportu: EBI lub ESPI.

Poprzez raporty EBI (Elektroniczna Baza Informacji), których operatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, przekazywane są obowiązki informacyjne emitentów wynikające z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, a więc raporty bieżące oraz okresowe spółek.

Poprzez raporty ESPI (Elektroniczny System Przekazywania Informacji), których operatorem jest urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) przekazywane są obowiązki wynikające
z ogólnie obowiązujących przepisów (obowiązki określone w art. 70 ustawy o ofercie tj. dotyczące ujawnienia stanu posiadania oraz art. 156-160 ustawy o obrocie tj. dotyczące informacji poufnych).


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66