ESPI


Wykaz akcjonariuszy mających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 lipca 2014r.

dodano: 2014-07-12
Zarząd APIS S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Spółki w dniu 11 lipca 2014 r.: …czytaj więcej


Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 11 lipca 2014 roku

dodano: 2014-06-13
Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 11 lipca 2014 roku na godzinę 14.00 w Warszawie w kancelarii Marek Bartnicki & Magdalena Proniewicz & Sławomir Strojny Kancelaria Notarialna s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4…czytaj więcej


Nabycie akcji Spółki przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej

dodano: 2013-05-28
Zgodnie z treścią art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2005 r.
w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób… czytaj więcej


Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 maja 2013 r.

dodano: 2013-05-21
Zarząd APIS S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Spółki w dniu 21 maja 2013 r….czytaj więcej


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 maja 2013 r.

dodano: 2013-04-24
Zarząd APIS S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 maja 2013 r. na godz. 12:00 w Warszawie, w kancelarii Marek Bartnicki & Magdalena Proniewicz & Sławomir Strojny Kancelaria Notarialna s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4….czytaj więcej


Zawiadomienie o przekroczeniu progu 75% liczby głosów na WZA

dodano: 2012-08-26
Zarząd APIS S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż wyniku braku dostępu osoby uprawnionej do systemu ESPI, tym samym braku możliwości wcześniejszego opublikowania raportu, dopiero w dniu dzisiejszym, tj. 26.08.2012 r. podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymanym dnia 20.08.2012 r…czytaj więcej


Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% liczby głosów na WZA

dodano: 2012-08-26
Zarząd APIS S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż wyniku braku dostępu osoby uprawnionej do systemu ESPI, tym samym braku możliwości wcześniejszego opublikowania raportu, dopiero w dniu dzisiejszym, tj. 26.08.2012 r. podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymanym dnia 17.08.2012 r….czytaj więcej


Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% liczby głosów na WZA

dodano: 2012-06-20
Zarząd HMSG S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Ciechanowie informuje, iż w dniu 20.06.2012 r. otrzymał Zawiadomienie od pana Janusza Lasockiego („Akcjonariusz”),
na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej… czytaj więcej


 Aktualna struktura akcjonariatu po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego

dodano: 2012-01-30
Zarząd HMSG S.A )”Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Ciechanowie niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości aktualną listę akcjonariuszy…czytaj więcej


Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% liczby głosów na WZA

dodano: 2012-01-30
Zarząd HMSG S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Ciechanowie informuje, iż w dniu 27.01.2012 r. otrzymał Zawiadomienie od spółki Financial Markets Center Management
Sp. z o.o. na podstawie art. 69… czytaj więcej


Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% liczby głosów na WZA

dodano: 2012-01-26
Zarząd HMSG S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Ciechanowie informuje, iż w dniu 26.01.2012 r. otrzymał Zawiadomienie od pana Bartłomieja Matusiaka na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”)… czytaj więcej


Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% liczby głosów na WZA

dodano: 2012-01-25
Zarząd HMSG S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Ciechanowie informuje, iż w dniu 25.01.2012 r. otrzymał Zawiadomienie od pana Grzegorza Bielenia na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu… czytaj więcej


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dn. 28 listopada 2011 r.

dodano: 2011-11-02
Zarząd HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie informuje, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 listopada 2011 r na godzinę 12:00 w Warszawie w kancelarii… czytaj więcej


Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% liczby głosów na WZA

dodano: 2011-03-23
Zarząd HMSG S.A.(„Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Ciechanowie informuje, iż w dniu 22.03.2011 r. otrzymał Zawiadomienie od spółki STARKO CAPITAL Sp. z o.o. na podstawie art. 69 Ustawy… czytaj więcej


Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% liczby głosów na WZA

dodano: 2010-12-31
Zarząd HMSG S.A.(Emitent) z siedzibą w Ciechanowie informuje, iż w dniu 30.12.2010 r. otrzymał Zawiadomienie od pana Janusza Lasockiego na podstawie…. czytaj więcej


Informacja o zbyciu znaczącego pakietu akcji

dodano: 2010-12-28
Zarząd HMSG S.A. (Emitent) z siedzibą w Ciechanowie informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28.12.2010r. otrzymał zawiadomienie od pana Janusza Paszek o zbyciu znaczącego pakietu akcji… czytaj więcej


Informacja o zbyciu znaczącego pakietu akcji

dodano: 2010-12-27 12:01:00
Zarząd HMSG S.A. (Emitent) z siedzibą w Ciechanowie informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 27.12.2010r., otrzymał zawiadomienie od pana Artura Zielińskiego o zbyciu znaczącego pakietu akcji Spółki… czytaj więcej


Informacja o zbyciu znaczącego pakietu akcji

dodano: 2010-12-27 11:30:00
Zarząd HMSG S.A. (Emitent) z siedzibą w Ciechanowie informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 27.12.2010r. otrzymał zawiadomienie od pana Artura Zielińskiego o zbyciu znaczącego pakietu akcji Spółki… czytaj więcej


Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% liczby głosów na WZA

dodano: 2010-12-15
Zarząd HMSG S.A. z siedzibą w Ciechanowie informuje, iż w dniu 14.12.2010 r. otrzymał zawiadomienie od pana od pana Artura Zielińskiego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej… czytaj więcej


Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% liczby głosów na WZA

dodano: 2010-12-06
Zarząd HMSG S.A. z siedzibą w Ciechanowie informuje, iż w dniu 6.12.2010 r. otrzymał Zawiadomienie od pana Nafez Hussein na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania… czytaj więcej


Zwołanie NWZ spółki na dzień 18 października 2010 r.

dodano: 2010-09-22
Zarząd HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie informuje, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 18 października 2010 r. o godzinie 12:00 w Warszawie w kancelarii… czytaj więcej


Informacja o zbyciu znaczącego pakietu akcji

dodano: 2010-09-13
Zarząd HMSG S.A. informuje, iż w dniu 13.09.2010 roku otrzymał zawiadomienie datowane na dzień 06.09.2010 na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Platinum Capital Private Equity Funds S.A. … czytaj więcejWarning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66