EBI

Raport okresowy APIS S.A. za IV kwartał 2017 roku

14 lutego 2018

Zarząd Apis S.A. z siedzibą w Biłgoraja w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2017 roku. Apis Raport za IVQ2017 Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę: Henryk Oziębło – […]

czytaj więcej

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

12 stycznia 2018

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju („Emitent”) podaje do wiadomości publicznej harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku. Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach: – raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku – 14 lutego 2018 roku, – raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 14 maja 2018 roku, – […]

czytaj więcej

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego emitenta za lata 2017 i 2018

12 stycznia 2018

Zarząd Spółki APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju („Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2017  i 2018. Wybrany podmiot to: Biuro Obrachunkowe mgr Teresa Wylegała, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 731. […]

czytaj więcej

Raport za III kwartał 2017 roku APIS SPÓŁKA AKCYJNA

14 listopada 2017

Zarząd Emitenta APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju w załączeniu przekazuje jednostkowy raport za III kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Osoby reprezentujące spółkę: Henryk Oziębło, Prezes Zarządu APIS_Raport za […]

czytaj więcej

Raport za II kwartał 2017 roku APIS SPÓŁKA AKCYJNA

10 sierpnia 2017

Zarząd Emitenta APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju w załączeniu przekazuje jednostkowy raport za II kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Osoby reprezentujące spółkę: Henryk Oziębło, Prezes Zarządu APIS_Raport za […]

czytaj więcej

Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

20 czerwca 2017

Zarząd spółki APIS SA z siedzibą w Biłgoraju („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2017 roku. Jednocześnie Spółka informuje, że uchwałą nr 13 Walne Zgromadzenie postanowiło usunąć z porządku obrad punkt 11 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki […]

czytaj więcej

Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza, zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 czerwca 2017r.

29 maja 2017

Zarząd Spółki APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 28 maja 2017 roku otrzymał od akcjonariusza Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „APIS” H.Oziębło – D.Oziębło Spółka Jawna, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego, żądanie dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołanego […]

czytaj więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2017 roku

19 maja 2017

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2017 roku na godzinę 11.00 w Warszawie w kancelarii Marek Bartnicki & Magdalena Proniewicz & Sławomir Strojny Kancelaria Notarialna s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzory pełnomocnictw. Podstawa prawna: § 4 […]

czytaj więcej

Raport roczny APIS S.A. za rok 2016

19 maja 2017

Zarząd APIS S.A. („Spółka”) z siedzibą w Biłgoraju przekazuje w załączeniu raport roczny Spółki za rok obrotowy 2016. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 1_APIS_Raport_roczny_za_2016 2_APIS_Opinia_i_Raport_Biegłego_Rewidenta_za_2016 3_APISSA_SF_2016 4_APISSA_SprawozdanieZarzadu 2016 Osoby reprezentujące spółkę: Henryk […]

czytaj więcej

Raport za I kwartał 2017 roku

15 maja 2017

Zarząd Emitenta APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju w załączeniu przekazuje jednostkowy raport za I kwartał 2017 roku. APIS_Raport_za_I_kw_2017 Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Osoby reprezentujące spółkę: Henryk Oziębło – Prezes Zarządu

czytaj więcej