EBI

Raport okresowy APIS S.A. za IV kwartał 2018 roku

14 lutego 2019

Zarząd Apis S.A. z siedzibą w Biłgoraju w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2018 roku. Podstawa prawna:  § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące Spółkę: Henryk Oziębło – Prezes Zarządu

czytaj więcej

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

29 stycznia 2019

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju („Emitent”) podaje do wiadomości publicznej harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku. Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach: – raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku – 14 lutego 2019 roku, – raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – 14 maja 2019 roku, – […]

czytaj więcej

Raport okresowy APIS S.A. za III kwartał 2018 roku

14 listopada 2018

Zarząd Apis S.A. z siedzibą w Biłgoraju w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2018 roku. APIS_Raport za III Q2018 Podstawa prawna:  § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące Spółkę: Henryk Oziębło – […]

czytaj więcej

Raport okresowy APIS S.A. za II kwartał 2018 roku

14 sierpnia 2018

Zarząd Apis S.A. z siedzibą w Biłgoraja w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał 2018 roku. APIS_Raport za II Q2018 Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące Spółkę: Henryk Oziębło – […]

czytaj więcej

Powołanie członków Rady Nadzorczej APIS Spółka Akcyjna APIS Spółka Akcyjna

20 czerwca 2018

Zarząd APIS S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 19 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję. W skład Rady Nadzorczej zostali powołani: Pan Mirosław Kielecki Pani Urszula Pikiel Pan Marcin Durlik Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu […]

czytaj więcej

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 19 czerwca 2018 r. APIS Spółka Akcyjna APIS Spółka Akcyjna

20 czerwca 2018

Zarząd APIS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 19 czerwca 2018 r., wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd APIS S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad Zgromadzenia. APIS_protokol_ZWZW_19_06_2018 Podstawa prawna: §4 ust. […]

czytaj więcej

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 czerwca 2018 roku APIS Spółka Akcyjna APIS S.A. APIS Spółka Akcyjna

23 maja 2018

Zarząd APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju, zwanej dalej „Spółką”, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Walne Zgromadzenie” Spółki APIS S.A. na dzień 19 czerwca 2018 roku na godzinę 13.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa Notariusze s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4. Proponowany porządek […]

czytaj więcej

Raport roczny APIS S.A. za rok 2017

18 maja 2018

Zarząd APIS S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Biłgoraju przekazuje w załączeniu raport roczny Spółki za rok obrotowy 2017. 1_APIS_Raport_roczny_za_2017 2_APIS_Raport_roczny_Sprawozdanie_bieglego2017 3_APIS_Raport_roczny_Sprawozdanie_Finansowe2017 4_APIS_Raport_roczny_SprawozdanieZarzadu2017 Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Osoby uprawnione do reprezentacji […]

czytaj więcej

Raport okresowy APIS S.A. za I kwartał 2018 roku

14 maja 2018

Zarząd Apis S.A. z siedzibą w Biłgoraja w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2018 roku. APIS_Raport za IQ2018 Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące Spółkę: Henryk Oziębło – Prezes […]

czytaj więcej

Raport okresowy APIS S.A. za IV kwartał 2017 roku

14 lutego 2018

Zarząd Apis S.A. z siedzibą w Biłgoraja w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2017 roku. Apis Raport za IVQ2017 Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę: Henryk Oziębło – […]

czytaj więcej

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66