APIS S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2015 r.

dodano: 18 stycznia 2016

APIS S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2015 r.

2015-06-24
Zarząd APIS S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2015 roku:

– Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” H.Oziębło D.Oziębło Sp. j. z siedzibą w Biłgoraju przy ul. Gen. Władysława Andersa 5, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000004950 – 160 000 000 akcji, 160 000 000 głosów, co stanowiło 92,09 % liczby głosów na ZWZ oraz 81,70 % ogólnej liczby głosów liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie
Henryk Oziębło – Prezes Zarządu


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66