Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

dodano: 19 stycznia 2016

dodano: 2014-05-30

Zarząd APIS S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że incydentalnie naruszony został przez Spółkę obowiązek informacyjny w zakresie terminowego przekazania raportu rocznego za 2013 rok. Powodem braku terminowej publikacji raportu było opóźnienie w otrzymaniu danych finansowych od biura rachunkowego oraz Biegłego Rewidenta. Emitent podejmie stosowne kroki, aby w przyszłości taka sytuacja nigdy więcej nie miała miejsca.

Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika nr 1 do uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66