Oświadczenie akcjonariusza o ograniczeniu sprzedaży akcji Spółki (lock-up)

dodano: 21 stycznia 2016

dodano: 2014-05-14

Zarząd APIS SA („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, informuje niniejszym, że Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym podpisane przez głównego akcjonariusza Spółki, tj. firmę P.W. „Apis” H.Oziębło-D.Oziębło Sp.j. z siedzibą w Biłgoraju, pisemne oświadczenie (tzw. „lock up”) zawierające zobowiązanie o ograniczeniu sprzedaży posiadanych 160.000.000 (słownie: stu sześćdziesięciu milionów) akcji APIS Spółka Akcyjna, stanowiących 81,70% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ograniczenie polega na niezbywaniu w/w ilości akcji przez P.W. „Apis” H.Oziębło-D.Oziębło Sp.j. w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, jak również poza rynkiem NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66