Podjęcie uchwały przez GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowań akcji serii K i N

dodano: 21 stycznia 2016

dodano: 2014-05-29

Zarząd APIS S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 29 maja 2014 r. Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę nr 636/2014 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii K i N Spółki.

Na podstawie podjętej uchwały ustalono, że pierwszym dniem notowań 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda oraz 160.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, będzie 3 czerwca 2014 roku, pod warunkiem dokonania w dniu 3 czerwca 2014 roku rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenie ich kodem „PLHMSG000019”. Notowane akcje posiadać będą nazwę skróconą „APIS” oraz oznaczone będą jako „ASA”.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66