Podpisanie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą

dodano: 21 stycznia 2016

dodano: 2014-01-17
Zarząd APIS SA („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisany został aneks do umowy zawartej 26.10.2012 roku z firmą Art Capital Sp. z o.o. Aneks rozszerza zakres umowy o zamiar wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect 4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
Umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków wynikających z treści ust.12 pkt. 1), 2) oraz 3) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66