Przyspieszenie terminu publikacji raportu rocznego za 2014 r.

dodano: 18 stycznia 2016

Raport kwartalny za 1 kwartał 2015 r.

2015-05-27

Zarząd APIS S.A. („Emitent”) informuje, że zmianie ulega termin publikacji
raportu rocznego (jednostkowego) za 2014 rok. Pierwotny termin (30 czerwca
2015 r.), opublikowany w raporcie bieżącym EBI nr 01/2015 z dnia 5 lutego 2015
r. ulega przyspieszeniu. Nowy termin przekazania raportu rocznego Emitent
określa na 29 maja 2015 r.

PODSTAWA PRAWNA:
§6 ust. 14.2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect”.

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66