Rejestracja nowego oddziału Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

dodano: 20 stycznia 2016

dodano: 2012-12-21

Zarząd APIS SA („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 listopada 2012 roku, otrzymał z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienie w sprawie zarejestrowania nowego oddziału Spółki znajdującego się w Biłgoraju. Uruchomienie oddziału Emitenta pozwoli na optymalizację wybranych kosztów Spółki, a także umożliwi jej dalszy, dynamiczny rozwój.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego System Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66