Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki

dodano: 18 stycznia 2016

Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki

2014-11-04

Zarząd spółki APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 04.11.2014 r., Bartłomiej Michał Matusiak złożył pisemną rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu APIS S.A. ze skutkiem na dzień 30.11.2014 r.

Bartłomiej Michał Matusiak jako Prezes Zarządu był uprawniony do reprezentowania Spółki łącznie z Wiceprezesem Zarządu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66