Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki APIS SA w dniu 21 maja 2013 roku

dodano: 21 stycznia 2016

dodano: 2013-05-21

Zarząd APIS S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 maja 2013 roku.
Z uwagi na niedokonanie odwołania osób z aktualnego składu Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie jednomyślnie postanowiło nie powoływać nowych osób do Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od głosowania nad uchwałą w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego dla Zarządu na lata 2013-2015. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Pliki:
Treść podjętych uchwał (ZWZA_210513)


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66