Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii K i N

dodano: 21 stycznia 2016

dodano: 2014-05-22

Zarząd APIS S.A. informuje, iż w dniu 21 maja 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 604/2014 z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii K i N spółki APIS S.A.

Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki APIS S.A., o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda:
1) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii K,
2) 160.000.000 (sto sześćdziesiąt milionów) akcji serii N.

Uchwała Zarządu GPW wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66