Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego emitenta za rok 2014

dodano: 18 stycznia 2016

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego emitenta za rok 2014r.

2015-04-03

Zarząd Spółki APIS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym wiadomości, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 2 kwietnia 2015 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2014 r. i sporządzenia stosownego raportu oraz wydania opinii z badania.

Wybrany podmiot to: Biuro Obrachunkowe mgr Teresa Wylegała, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 731.

Wybór biegłego został dokonany przez Radę Nadzorczą zgodnie z kompetencją przyznaną w Art. 27 Statutu Emitenta.

Podstawa prawna : § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na ryku NewConnect „.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66