Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2012

dodano: 21 stycznia 2016

dodano: 2015-01-16

Zarząd APIS S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że Rada Nadzorcza Spółki mocą Uchwały nr 1 z dnia 27.12.2012 r. działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, dokonała wyboru firmy Biuro Obrachunkowe mgr Teresa Wylegała z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Kosynierów Gdyńskich 93/2 (podmiot badań sprawozdań finansowych nr 731 w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów), reprezentowanej przez właściciela p. Teresę Wylęgałę, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Rada Nadzorcza Spółki zobowiązała Zarząd Emitenta do uzgodnienia warunków współpracy z w/w firmą oraz do podpisania stosownej umowy.

Podstawa prawna: §3 ust. 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66