Wygranie przetargu i podpisanie umowy o wartości niespełna 1,5 mln zł

dodano: 21 stycznia 2016

dodano: 2014-01-17

Zarząd APIS SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Spółka wygrała przetarg i podpisała umowę z Gminą Tryńcza w ramach „Konsorcjum Lider”, składającego się z firm APIS SA oraz GRP Firma Budowlana Piotr Gimlewicz, na „Poprawę infrastruktury energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Tryńcza”. Wartość inwestycji to 1 482 587,70 zł brutto, z czego 85 proc. kwoty zostanie pokryte z dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowych II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Prace budowlane będą obejmowały wymianę okien, a także ocieplenie i otynkowanie 9 budynków należących do gminy.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 p. 2 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66