Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii N do obrotu na rynku NewConnect

dodano: 21 stycznia 2016

dodano: 2012-12-21

Zarząd APIS SA („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 20 grudnia 2012 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 160 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
Podstawa prawna: §3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66