Złożenie wniosku o zawieszenie rozpatrywania wniosku o wprowadzenie do obrotu akcji serii N

dodano: 21 stycznia 2016

dodano: 2015-01-10

Zarząd spółki APIS SA („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. złożony został wniosek o zawieszenie rozpatrywania wniosku o wprowadzenie do obrotu akcji serii N.

Podstawą do złożenia wniosku jest zaistnienie przeszkody formalnej uniemożliwiającej obecnie wprowadzenie tych akcji do obrotu. Gdy tylko przeszkoda zostanie usunięta, Emitent wystąpi z wnioskiem o wznowienie rozpatrywania wniosku o wprowadzenie wspomnianych akcji do obrotu na rynku NewConnect, o czym poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66