Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok

dodano: 21 stycznia 2016

dodano: 2014-05-30
Zarząd APIS S.A. („Spółka”) informuje, że raport roczny Spółki za 2013 rok, którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na dzień 30 maja 2014 roku (raportem bieżącym nr 1/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r.), zostanie opublikowany w dniu 2 czerwca 2014 roku.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66