Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 maja 2013 r.

dodano: 21 stycznia 2016

dodano: 2013-04-23

Zarząd APIS S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 maja 2013 r. na godz. 12:00 w Warszawie, w kancelarii Marek Bartnicki & Magdalena Proniewicz & Sławomir Strojny Kancelaria Notarialna s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał i Statutu Spółki oraz wzory pełnomocnictw.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Pliki:

  • Ogłoszenie
  • Projekty uchwał
  • Pełnomocnictwo dla os. prawnej
  • Projekt Statutu Spółki
  • Pełnomocnictwo dla os. fizycznej

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66