Informacja o zbyciu znaczącego pakietu akcji

dodano: 6 stycznia 2016

Informacja o zbyciu znaczącego pakietu akcji

dodano: 2010-12-27 12:01:00
Zarząd HMSG S.A. (Emitent) z siedzibą w Ciechanowie informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 27.12.2010r. otrzymał zawiadomienie od pana Artura Zielińskiego o zbyciu znaczącego pakietu akcji Spółki. Pan Artur Zieliński informuje, że w wyniku transakcji sprzedaży w dniu 20.12.2010 r. na rynku NewConnect 830.000 sztuk akcji Spółki, nie posiada obecnie akcji Spółki. Pan Artur Zieliński posiadał przed sprzedażą 830.000 sztuk akcji stanowiących 5,84% udziału w ogólnej liczbie akcji i taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu HMSG S.A.

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66