Informacja o zbyciu znaczącego pakietu akcji

dodano: 6 stycznia 2016

Informacja o zbyciu znaczącego pakietu akcji

dodano: 2010-12-27 11:30:00

Zarząd HMSG S.A. (Emitent) z siedzibą w Ciechanowie informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 27.12.2010r. otrzymał zawiadomienie od pana Artura Zielińskiego o zbyciu znaczącego pakietu akcji Spółki. Pan Artur Zieliński informuje, że w wyniku transakcji sprzedaży w dniu 15.12.2010 na rynku NewConnect 1.060.000 sztuk akcji Spółki, posiada obecnie 830.000 akcji Spółki, co stanowi 5,84% akcji i taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu HMSG S.A. Pan Artur Zieliński posiadał przed sprzedażą 1.890.000 akcji stanowiących 13,31% udziału w ogólnej liczbie akcji i taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu HMSG S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66