Informacja o zbyciu znaczącego pakietu akcji

dodano: 6 stycznia 2016

Informacja o zbyciu znaczącego pakietu akcji

dodano: 2010-09-13 10:09:37

Zarząd HMSG S.A. informuje, iż w dniu 13.09.2010 roku otrzymał zawiadomienie datowane na dzień 06.09.2010 na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Platinum Capital Private Equity Funds S.A. w organizacji o zmniejszeniu stanu posiadanych akcji HMSG S.A. w wyniku dokonanej sprzedaży 3.030.250 sztuk akcji Spółki w dniu 01.09.2010 r. za 272.722,50 PLN po cenie 9 groszy za akcję na podstawie umowy cywilno-prawnej poza rynkiem NewConnect.
Platinum Capital Private Equity Funds S.A. nie wyklucza w najbliższym czasie nabycia lub zbycia akcji spółki HMSG S.A

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66