Informacja o zbyciu znaczącego pakietu akcji

dodano: 6 stycznia 2016

Informacja o zbyciu znaczącego pakietu akcji

dodano: 2010-12-28

Zarząd HMSG S.A. (Emitent) z siedzibą w Ciechanowie informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28.12.2010r. otrzymał zawiadomienie od pana Janusza Paszek o zbyciu znaczącego pakietu akcji Spółki. Pan Janusz Paszek informuje, że w wyniku transakcji sprzedaży w dniu 6.12.2010 r. na rynku NewConnect 335.140 sztuk akcji Spółki, posiada obecnie mniej niż 5% akcji Spółki. Pan Janusz Paszek posiadał przed sprzedażą 880.000 sztuk akcji stanowiących 6,19% udziału w ogólnej liczbie akcji i taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu HMSG S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66