Nabycie akcji Spółki przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej

dodano: 7 stycznia 2016

Nabycie akcji Spółki przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej
dodano: 2013-05-28

Zgodnie z treścią art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 28 maja 2013 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie, którego treść zarząd publikuje w załączeniu.

Pliki:
Zawiadomienie


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66