Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 lipca 2014 r.

dodano: 28 listopada 2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 lipca 2014 r.
2014-07-12

Zarząd APIS S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Spółki w dniu 11 lipca 2014 r.: 1. P.W. Apis H.Oziębło-D.Oziębło Sp.j. z siedzibą w Biłgoraju – 160.000.000 akcji i tyle samo głosów, stanowiących 89,97% udziału
w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66