Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% liczby głosów na WZA

dodano: 6 stycznia 2016

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% liczby głosów na WZA

dodano: 2010-12-15 11:39:34

Zarząd HMSG S.A. z siedzibą w Ciechanowie informuje, iż w dniu 14.12.2010 r. otrzymał zawiadomienie od pana Artura Zielińskiego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) (Dz. U. z dnia 23 września 2005 roku, Nr 184, poz. 1539). Pan Artur Zieliński informuje, że w wyniku transakcji kupna zawartych w dniu 13.12.2010r. na rynku Newconnect, przekroczył 10% ogólnej liczby akcji i taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu HMSG SA. Po rozliczeniu opisanych w niniejszym zawiadomieniu transakcji, pan Artur Zieliński posiada bezpośrednio 1.650.878 akcji HMSG SA, stanowiących 11,62% udziału w ogólnej liczbie akcji i taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu HMSG SA.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66