Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% liczby głosów na WZA

dodano: 6 stycznia 2016

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% liczby głosów na WZA

dodano: 2011-03-23
Zarząd HMSG S.A.(„Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Ciechanowie informuje, iż w dniu 22.03.2011 r. otrzymał Zawiadomienie od spółki STARKO CAPITAL Sp. z o.o. na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) (Dz. U. z dnia 23 września 2005 roku, Nr 184, poz. 1539). Spółka STARKO CAPITAL Sp. z o. o. informuje, że w wyniku objęcia akcji serii L w dniu 15.03.2011r., przekroczyła 10% ogólnej liczby akcji i taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu HMSG S.A. Po rozliczeniu opisanych w niniejszym zawiadomieniu transakcji, STARKO CAPITAL Sp. z o. o. posiada bezpośrednio 2.000.000 akcji HMSG S.A., stanowiących 10,07% udziału w ogólnej liczbie akcji w podwyższonym kapitale i taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu HMSG S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66