Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% liczby głosów na WZA

dodano: 6 stycznia 2016

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% liczby głosów na WZA

dodano: 2012-01-26 14:40:41

Zarząd HMSG S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Ciechanowie informuje, iż w dniu 26.01.2012 r. otrzymał Zawiadomienie od pana Bartłomieja Matusiaka na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) (Dz. U. z dnia 23 września 2005 roku, Nr 184, poz. 1539), w którym pan Bartłomiej Matusiak informuje, że w wyniku zawarcia Umowy Objęcia Akcji w dniu 23.12.2011r. a następnie rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy nowej emisji akcji w dniu 13.01.2012 r., przekroczył 5% w ogólnej liczby akcji i taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu HMSG S.A. Pan Bartłomiej Matusiak posiada obecnie 2.000.000 akcji HMSG S.A., stanowiących 7,73% udziału w ogólnej liczbie akcji i taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu HMSG S.A.

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66