Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% liczby głosów na WZA

dodano: 6 stycznia 2016

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% liczby głosów na WZA

dodano: 2012-01-25 15:08:17

Zarząd HMSG S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Ciechanowie informuje, iż w dniu 25.01.2012 r. otrzymał Zawiadomienie od pana Grzegorza Bielenia na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) (Dz. U. z dnia 23 września 2005 roku, Nr 184, poz. 1539), w którym pan Grzegorz Bieleń informuje, iż w dniu 24 stycznia 2012 roku nabył 292.646 akcji Spółki, tym samym przekroczył próg 5% w ogólnej liczby akcji i taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po rozliczeniu opisanych w niniejszym zawiadomieniu transakcji, pan Grzegorz Bieleń posiada bezpośrednio 1.500.000 akcji HMSG S.A., stanowiących 5,8% udziału w ogólnej liczbie akcji i taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu HMSG S.A.

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66