Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% liczby głosów na WZA

dodano: 6 stycznia 2016

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% liczby głosów na WZA

dodano: 2010-12-31

Zarząd HMSG S.A.(Emitent) z siedzibą w Ciechanowie informuje, iż w dniu 30.12.2010 r. otrzymał Zawiadomienie od pana Janusza Lasockiego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) (Dz. U. z dnia 23 września 2005 roku, Nr 184, poz. 1539). Pan Janusz Lasocki informuje, że w wyniku zawarcia Umowy Objęcia Akcji w dniu 18.10.2010r., przekroczył 5% w ogólnej liczby akcji i taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu HMSG S.A. Po rozliczeniu opisanych w niniejszym zawiadomieniu transakcji, pan Janusz Lasocki posiada bezpośrednio 1.400.000 akcji HMSG S.A., stanowiących 9,86% udziału w ogólnej liczbie akcji i taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu HMSG S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66