Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% liczby głosów na WZA

dodano: 6 stycznia 2016

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% liczby głosów na WZA

dodano: 2010-12-06

Zarząd HMSG S.A. z siedzibą w Ciechanowie informuje, iż w dniu 6.12.2010 r. otrzymał Zawiadomienie od pana Nafez Hussein na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) (Dz. U. z dnia 23 września 2005 roku, Nr 184, poz. 1539). Pan Nafez Hussein informuje, że w wyniku rozliczenia w dniu 06.12.2010 r. transakcji giełdowych, przekroczył 5% w ogólnej liczbie akcji i taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu HMSG S.A. Po rozliczeniu opisanych w niniejszym zawiadomieniu transakcji, pan Nafez Hussein posiada bezpośrednio 722.390 akcji HMSG SA, stanowiących 5,1% udziału w ogólnej liczbie akcji i taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu HMSG S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66