Zawiadomienie o przekroczeniu progu 75% liczby głosów na WZA

dodano: 7 stycznia 2016

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 75% liczby głosów na WZA
dodano: 2012-08-26

Zarząd APIS S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż wyniku braku dostępu osoby uprawnionej do systemu ESPI, tym samym braku możliwości wcześniejszego opublikowania raportu, dopiero w dniu dzisiejszym, tj. 26.08.2012 r. podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymanym dnia 20.08.2012 r. Zawiadomieniu od przedsiębiorstwa P.W. Apis H-Oziębło-D.Oziębło Sp.j. z siedzibą w Biłgoraju („Akcjonariusz”) na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) (Dz. U. z dnia 23 września 2005 roku, Nr 184, poz. 1539). W Zawiadomieniu tym Akcjonariusz informuje, iż w dniu 10.08.2012 dowiedział się, że została zarejestrowana nowa emisja akcji w Krajowym Rejestrze Sądowym (w zamian za wkład niepieniężny), w wyniku której Akcjonariusz stał się właścicielem 160.000.000 akcji stanowiących 81,7% udziału w głosach na WZ spółki APIS SA. z siedzibą w Warszawie. Akcjonariusz informuje ponadto, iż nie zamierza zmieniać stanu posiadania akcji, i że nie posiadał żadnych akcji wcześniej.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66