Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% liczby głosów na WZA

dodano: 6 stycznia 2016

Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% liczby głosów na WZA
dodano: 2012-06-20

Zarząd HMSG S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Ciechanowie informuje, iż w dniu 20.06.2012 r. otrzymał Zawiadomienie od pana Janusza Lasockiego („Akcjonariusz”),
na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) (Dz. U. z dnia 23 września 2005 roku, Nr 184, poz. 1539), iż w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego przez Emitenta w dniu 13 czerwca 2012 roku, zmniejszył się udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.
W Zawiadomieniu Akcjonariusz informuje ponadto, iż posiada aktualnie 1.749.145 akcji spółki HMSG S.A. dających 4,87% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu HMSG SA.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/apis/footer.php on line 66