Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ APIS S.A.

APIS Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ APIS S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ APIS S.A. na 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APIS S.A. na 30 czerwca 2022 r. oraz treść projektów uchwał.

 

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu