Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku.

APIS Relacje Inwestorskie Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku.
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku.

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku:

Raport kwartalny za IV kw. 2023 roku: 14 lutego 2024 r.
Raport kwartalny za I kw. 2024 roku: 15 maja 2024 r.
Raport kwartalny za II kw. 2024 roku: 14 sierpnia 2024 r.
Raport kwartalny za III kw. 2024 roku: 14 listopada 2024 r.

Raport roczny za 2023 rok: 31 maja 2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


Henryk Oziębło - Prezes Zarządu