APIS R&D

R&D

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: GameINN

APIS S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie nr. POIR.01.02.00-00-0123/20  realizuje Projekt pt.: „Zestaw innowacyjnych narzędzi wspierających rozwój i utrzymanie gier o tematyce MMORPG” w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 (GameINN) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer projektu: POIR.01.02.00-00-0123/20
Wartość projektu: 4.817.974,19 PLN
Wartość dofinansowania: 3.599.161,10 PLN
Okres realizacji projektu: 2020/11/02 – 2023/04/30

Projekt ma na celu przygotowanie zestawu narzędzi przyspieszających i ułatwiający rozwój i utrzymanie gier o tematyce MMORPG.

W ramach projektu planowanym do osiągnięcia efektem jest stworzenie zintegrowanego systemu wspomagającego tworzenie gier, zawierającego następujące moduły:

(1) Narzędzie do symulowania zachowania wielu graczy w grze sieciowej MMORPG,
(2) System przesyłania danych ograniczający opóźnienia w transmisji - przesyłania danych od/do gracza za pomocą sieci Internet zapewniającego jak najmniejsze opóźnienia w transmisji, niskie obciążenie zasobów serwera oraz będącego odpornego na zakłócenia/utraty pakietów,
(3) System detekcji graczy popełniających oszustwa.

Aktywne linki instytucji oraz poświęcone programowi, z którego realizowany jest projekt:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://www.poir.gov.pl/
http://www.ncbr.gov.pl/

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Konkurs 1/1.1.1/2021 - Szybka Ścieżka

APIS S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie nr. POIR.01.01.01-00-0648/21 realizuje Projekt pt. :"Silnik wspierający balansowanie strategicznych gier turowych" w ramach działania 1.1 "Projekty B+R Przedsiębiorstw", podzadanie 1.1.1. "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0648/21 
Wartość projektu: 5 568 963,64 
Wartość dofinansowania: 4 008 104,26 
Okres realizacji projektu: 2022/07/01 - 2023/11/30

 

W ramach projektu planowanym do osiągnięcia efektem jest stworzenie języka do opisu mechanik strategicznych gier turowych oraz opracowanie silnika analizującego strategię w strategicznych grach turowych. Silnik będzie testował mechaniki w oparciu o technologię uczenia Maszynowego. Wychwycenie niesprawiedliwych mechanik w grze na etapie jej produkcji poprawi jej odbiór i wpłynie na wyniki spółki. Silnik używany również będzie w przyszłości przy produkcji kolejnych gier przez spółkę. W wyniku realizacji projektu planowana jest sprzedaż licencji silnika producentom strategiczno-turowych gier mobilnych, jak również produkcja gier tego gatunku w ramach modelu biznesowego freemium.