Informacja dotycząca projektu POIR.01.01.01-00-0648/21

APIS Relacje Inwestorskie Informacja dotycząca projektu POIR.01.01.01-00-0648/21
Informacja dotycząca projektu POIR.01.01.01-00-0648/21

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju ("Spółka") w nawiązaniu do raportu 3/2022 z dnia 27.02.2022 r. niniejszym informuje, że wpłynęły środki w kwocie 1 000 000,00 PLN na realizację projektu POIR.01.01.01-00-0648/21 realizowanym z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, konkursu 1/1.1.1/2021 - Szybka ścieżka, działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, dofinansowania w kwocie 4 008 104,26 PLN na realizację projektu pt.„Silnik wspierający balansowanie strategicznych gier turowych” (dalej "Projekt 2"). Całkowita wartość projektu wynosi 5 568 963,64 PLN.

Etap I Projektu 2 objętego dofinansowaniem rozpoczął się z początkiem lipca 2022. Zespół realizujący został powiększony o nowych pracowników i realizuje kolejne kamienie milowe związane z realizacją projektu 2. Prace idą zgodnie z harmonogramem. Etap I będzie trwał 10 miesięcy do końca kwietnia 2023 roku. W ramach etapu przygotowany będzie silnik wspierający balansowanie strategicznych gier turowych. W II etapie projektu planowane jest przygotowanie prototypu strategicznej gry turowej w ramach czego firma planuje przygotowanie swojego pierwszego tytułu na rynek mobile.