Informacja o sprzedaży akcji przez Akcjonariusza

APIS Relacje Inwestorskie Informacja o sprzedaży akcji przez Akcjonariusza
Informacja o sprzedaży akcji przez Akcjonariusza

Emitent _Apis S.A._ otrzymał informację, że Akcjonariusz Spółki P.W. Apis H.Oziębło-D.Oziębło s.j. dokonała sprzedaży akcji, zgodnie z załącznikami.

 

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 70  pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu