Informacja o sprzedaży akcji przez Akcjonariusza

APIS Relacje Inwestorskie Informacja o sprzedaży akcji przez Akcjonariusza
Informacja o sprzedaży akcji przez Akcjonariusza

Emitent otrzymał informację, że akcjonariusz Spółki w dniu 08.03.2023 dokonał sprzedaży akcji zgodnie z załącznikiem.

 

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 70  pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020