Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

APIS Relacje Inwestorskie Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”
Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju przekazuje Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

 

  • Osoby reprezentujące Spółkę:

    Henryk Oziębło – Prezes Zarządu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020