Informacja o transakcjach kupna wykonywanych przez podmiot powiązany z osobą pełniącą funkcje zarządcze.

APIS Relacje Inwestorskie Informacja o transakcjach kupna wykonywanych przez podmiot powiązany z osobą pełniącą funkcje zarządcze.
Informacja o transakcjach kupna wykonywanych przez podmiot powiązany z osobą pełniącą funkcje zarządcze.

Emitent (Apis S.A.) otrzymał informację, że podmiot powiązany w dniu 02.01.2023 dokonał transakcji kupna akcji zgodnie z załącznikiem.

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu