Informacja o transakcjach wykonywanych przed podmiot powiązany z osobą pełniącą funkcje zarządcze.

APIS Relacje Inwestorskie Informacja o transakcjach wykonywanych przed podmiot powiązany z osobą pełniącą funkcje zarządcze.
Informacja o transakcjach wykonywanych przed podmiot powiązany z osobą pełniącą funkcje zarządcze.

Emitent (Apis S.A.) otrzymał informację, że podmiot powiązany P.W. Apis H.Oziębło-D.Oziębło s.j. w dniu 07.12.2022 dokonał transakcji sprzedaży akcji zgodnie z załącznikiem. Podmiot powiązany deklaruje, że odkupi sprzedawane akcje po cenach rynkowych w 2024 roku. Sprzedaż akcji jest spowodowana gromadzeniem dodatkowego kapitału na nowe inwestycje z udziałem Apis S.A.

 

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020