Informacja o transakcjach wykonywanych przez podmiot powiązany z osobą pełniącą funkcje zarządcze.

APIS Relacje Inwestorskie Informacja o transakcjach wykonywanych przez podmiot powiązany z osobą pełniącą funkcje zarządcze.
informacja o transakcjach wykonywanych przed podmiot powiązany z osobą pełniącą funkcje zarządcze.

Emitent (Apis S.A.) otrzymał informację, że podmiot powiązany P.W. Apis H.Oziębło-D.Oziębło s.j. w dniach 08.12.2022, 09.12.2022, 12.12.2022 oraz 13.12.2022 dokonał transakcji sprzedaży akcji zgodnie z załącznikami. Podmiot powiązany deklaruje, że odkupi sprzedawane akcje po cenach rynkowych w 2024 roku lub wcześniej. Transakcje sprzedaży zawarte przez podmiot powiązany w dniu 13.12.2022 nie spowodowały spadku ceny akcji, najniższa transakcja sprzedaży została zawarta po kursie 0,0399 pln.

Sprzedaż akcji jest spowodowana gromadzeniem dodatkowego kapitału na nowe inwestycje z udziałem Apis S.A.

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020