Informacja o transakcjach wykonywanych przez podmiot powiązany z osobą pełniącą funkcje zarządcze.

APIS Relacje Inwestorskie Informacja o transakcjach wykonywanych przez podmiot powiązany z osobą pełniącą funkcje zarządcze.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez podmiot powiązany z osobą pełniącą funkcje zarządcze.

Emitent (Apis S.A.) otrzymał informację, że podmiot powiązany w dniach 14.12.2022 oraz 15.12.2022 dokonał transakcji sprzedaży akcji zgodnie z załącznikami. Podmiot powiązany deklaruje, że odkupi sprzedawane akcje po cenach rynkowych nie później, niż w 2024 roku.

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu