Informacja o transakcjach wykonywanych przez podmiot powiązany z osobą pełniącą funkcje zarządcze.

APIS Relacje Inwestorskie Informacja o transakcjach wykonywanych przez podmiot powiązany z osobą pełniącą funkcje zarządcze.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez podmiot powiązany z osobą pełniącą funkcje zarządcze.

Emitent (Apis S.A.) otrzymał informację, że podmiot powiązany w dniach 5.01.2023 i 9.01.2023 dokonał transakcji sprzedaży akcji zgodnie z załącznikami. Podmiot powiązany deklaruje, że odkupi sprzedawane akcje nie później, niż w 2026 roku.

 

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu