Informacja o transakcjach wykonywanych przez podmiot powiązany z osobą pełniącą funkcje zarządcze.

APIS Relacje Inwestorskie Informacja o transakcjach wykonywanych przez podmiot powiązany z osobą pełniącą funkcje zarządcze.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez podmiot powiązany z osobą pełniącą funkcje zarządcze.

Emitent (Apis S.A.) otrzymał informację, że podmiot powiązany w dniach 10-11.01.2023 dokonał transakcji sprzedaży akcji zgodnie z załącznikiem. Ze względu na zbliżający się okres zamknięty MAR, rozpoczynający się w dniu 16.01.2023, podmiot powiązany nie sprzedawał akcji w dniach 12-13.01.2023.

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu