Informacja o uzyskaniu Zaliczki z NCBR na realizację projektu w ramach programu Szybka Ścieżka.

APIS Relacje Inwestorskie Informacja o uzyskaniu Zaliczki z NCBR na realizację projektu w ramach programu Szybka Ścieżka.
Informacja o uzyskaniu Zaliczki z NCBR na realizację projektu w ramach programu Szybka Ścieżka.

Dotyczy projektu POIR.01.01.01-00-0648/21


Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju ("Spółka") w nawiązaniu do raportu nr 10/2022 z dnia 26.01.2023 r. niniejszym informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ("NCBR") wypłaciło drugą zaliczkę w kwocie 1 603 241,70 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, konkursu 1/1.1.1/2021 - Szybka ścieżka, działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, dofinansowania w kwocie 4 008 104,26 PLN na realizację projektu pt.„Silnik wspierający balansowanie strategicznych gier turowych” (dalej "Projekt 2"). Całkowita wartość projektu wynosi 5 568 963,64 PLN.

 

W okresie 180 dni rozliczenia zaliczki planowane jest sfinansowanie zaliczką:
- wynagrodzeń zespołu projektowego,

- wynajem i amortyzacja sprzętu,

- kosztów pośrednich.

W powyższym okresie zespół powinien zakończyć pracę nad etapem I Projektu 2. Jego termin planowany jest na koniec kwietnia 2023 roku, a następnie rozpocząć etap II projektu objętego dofinansowaniem, którego koniec przewidziano na ostatni dzień listopada 2023 roku.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu