Informacja o uzyskaniu Zaliczki z NCBR na realizację projektu w ramach programu Szybka Ścieżka

APIS Relacje Inwestorskie Informacja o uzyskaniu Zaliczki z NCBR na realizację projektu w ramach programu Szybka Ścieżka
Informacja o uzyskaniu Zaliczki z NCBR na realizację projektu w ramach programu Szybka Ścieżka

Dotyczy projektu POIR.01.01.01-00-0648/21


Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju ("Spółka") niniejszym informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ("NCBR") wypłaciło trzecią zaliczkę w kwocie 1 237 753,00 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, konkursu 1/1.1.1/2021 - Szybka ścieżka, działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, dofinansowania w kwocie 4 008 104,26 PLN na realizację projektu pt.„Silnik wspierający balansowanie strategicznych gier turowych” (dalej "Projekt 2"). Całkowita wartość projektu wynosi 5 568 963,64 PLN.

 

W okresie 180 dni rozliczenia zaliczki planowane jest sfinansowanie zaliczką:
- wynagrodzeń zespołu projektowego,

- wynajem i amortyzacja sprzętu,

- kosztów pośrednich.

W powyższym okresie zespół powinien zakończyć pracę nad etapem II Projektu 2. Jego termin planowany jest na koniec listopada 2023 roku. Po tym terminie spółka zacznie przygotowania do komercjalizacji przygotowanych narzędzi. 

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 70  pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Henryk Oziębło – Prezes Zarządu